ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Новости

Новости УКРНИИПЛАСТМАШ. Наши работы, проекты, предложения и анонсы событий. Развитие нашей компании.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com/category/news/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
 2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
 3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
 5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrniiplastmash.com
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
 2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
 3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
 5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrniiplastmash.com
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Читать далее

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року
Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдницький i
конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки
пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»

(код за ЄДРПОУ 04637697)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії.
Проект рішення 1:
Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Шаук Ольги Іванівни, Мехеда
Євгена Петровича. Читать далее

ПРОТОКОЛ №24 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш»

ПРОТОКОЛ №24
річних загальних зборів акціонерів
Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдницький i
конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки
пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
(код за ЄДРПОУ 04637697, далі – Товариство)
м. Київ 26.04.2017

Дата проведення загальних зборів 26.04.2017
Місце проведення загальних зборів м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1
Час початку реєстрації учасників 15:00 Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

І. Загальні відомості

       1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробкипластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш» Читать далее

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 2017р.

         До уваги акціонерів ПАТ «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри «УкрНДІпластмаш»!

         Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри «УкрНДІпластмаш» (код за ЄДРПОУ — 04637697, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, далі — Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Читать далее

Заміна покрівлі лабораторного корпусу.

Будівлі ПАТ «УкрНДІпластмаш» будувались ще за радянських часів. З роками покрівлі будівель почали зношуватись та протікати. Недорогий і дуже популярний в минулі десятиліття шифер і сьогодні знаходиться на лабораторному корпусі підприємства — правда, у вельми непривабливому вигляді. Роки не щадять цей асбестоцементний матеріал — він змінює колір, обростає мохом, тріскається і розсипається. Читать далее