ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Документы

Положення

Звітні документи

Статут ПАТ УкрНДІпластмаш

2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2017 ПАТ «УкрНДІпластмаш».
Протокол №24 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш».

2016 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) 2016.
Звіт про фінансові результати 1квартал 2016р.
Особлива інформація емітента.
Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 2016 ПАТ «УкрНДІпластмаш».
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 2016.
Особлива інформація емітента 2016.
Звіт про рух грошових коштів (За прямим методом) 2015р.
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2015.
Баланс (Звіт про фінансовий стан 2015.
Звіт про власний капітал 2015.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2015рік.
Аналіз показників платоспроможності та фінансової стабільності до Аудиторського висновку ПАТ УкрНДІпластмаш 2015.
Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми 2015.
Річна інформація емітента цінних паперів 2015рік.

2015 рік

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 04.09.2015.
Керівний склад посадових осіб емітента з 04.09.2015р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 08.06.2015.
Керівний склад посадових осіб емітента з 08.06.2015р.
Звіт про власний капітал 2014р.
Звіт про рух грошових коштів (За прямим методом) 2014р.
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 2015.
Особлива інформація емітента.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2014рік.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 31 грудня 2014.
Аналіз показників платоспроможності та фінансової стабільності до Аудиторського Висновку ПАТ УкрНДІпластмаш.
Звіт Ревізійної комісії ПАТ УкрНДІпластмаш та її висновки щодо фінансово — господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
ПРОТОКОЛ №22 Річних загальних зборів акціонерів ПАТ УкрНДІпластмаш
Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ УкрНДІпластмаш
АУДИТОРCЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фірми щодо фінансової звітності ПАТ УкрНДІпластмаш

2014 рік

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 22 квітня 2014 року

Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ УкрНДІпластмаш 22 квітня 2014 року

Протокол №21. Річних загальних зборів акціонерів ПАТ УкрНДІпластмаш 22 квітня 2014 року

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ УкрНДІпластмаш

АУДИТОРCЬКИЙ ВИСНОВОК незалежної аудиторської фірми щодо фінансової звітності ПАТ УкрНДІпластмаш

Звіт Ревізійної комісії ПАТ УкрНДІпластмаш

Баланс. Звіт про фінансовий план ПАТ УкрНДІпластмаш 31.12.2013р

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПАТ УкрНДІпластмаш 2013р

Звіт про рух грошових коштів (За прямим методом) ПАТ УкрНДІпластмаш 2013р

Звіт про власний капітал 2013р

2013 рік

Протокол чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ УкрНДІпластмаш від 20.06.2007р.

Звіт про фінансові результати. Рік 2012

Баланс 31.12.2012р. Форма №1.

Порядок денний зборів акціонерів 2013р

Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» 29 квітня 2013 року

Статут ПАТ УкрНДІпластмаш

Протокол №17. Загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 19.04.2010

Протокол №18. Загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 28.04.2011

Протокол №19. Загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 26.04.2012

Протокол №20. Загальних зборів акціонерів ПАТ «УкрНДІпластмаш» від 29.04.2013

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» 2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 07.05.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 13.05.2013

Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ТОВ “ЮВМ–аудит”, щодо фінансової звітності ПАТ «УкрНДІпластмаш» станом на 31.12.2012р.


ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) корпоративного управління Товариством не приймались.


ТОВ «УкрНДІпластмаш» не має філій та представництв.