ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Новости

Новости УКРНИИПЛАСТМАШ. Наши работы, проекты, предложения и анонсы событий. Развитие нашей компании.

Продажа производственно-административного комплекса.

Городоцкий станкостроительный завод.

Адрес: Украина, Хмельницкая область, г. Городок, ул. Шевченко, 39. Городок — районный центр в Хмельницкой области, находящийся на расстоянии 50 км. от Хмельницкого. Через город проходят шоссейная автодорога республиканского значения и железная дорога. 

Общая площадь зданий 30000 м.кв. Територия 7 гектар.
Контактные телефоны:  099-364-59-38 — Артур Читать далее

ДО ВІДОМА ПАРТНЕРІВ!

Доводимо до відома партнерів, всіх зацікавлених органів та приватних осіб, що 29 листопада 2018 року відбулась реорганізація ПРАТ«УкрНДІпластмаш» в ТОВ «УКРНДІПЛАСТМАШ».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 24.10.2018 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів 24.10.2018 року
Приватного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдницький i
конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки
пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш» (код за ЄДРПОУ 04637697)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії
Петрика Євгена Олексійовича, члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни. Читать далее

Повідомлення акціонерів ПРАТ УКРНДІПЛАСТМАШ.

Шановні акціонери ПрАТ «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» !

 

Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» (ідентифікаційний код — 04637697, місцезнаходження: вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, 03113, (далі — Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 24 жовтня 2018 року о 10.00 за адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інженерний корпус, 2-й поверх, кабінет 52.

Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
 2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
 3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
 5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
 2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
 3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
 5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com
 7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

Читать далее

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
 2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
 3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
 5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Читать далее

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 15.08.2018 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 15.08.2018 року Приватного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш» (код за ЄДРПОУ 04637697).

Переглянути підсумки голосування можливо натиснувши на посилання: ПОСИЛАННЯ НА ПОВНИЙ ТЕКСТ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «УкрНДІпластмаш»

 Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 09.08.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 20000000 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 20000000 штук.

 

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «УкрНДІпластмаш»!

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш»!

 Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» (ідентифікаційний код — 04637697, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, далі — Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 15 серпня 2018 року о 10.00 год. за адресою: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інженерний корпус, 2-й поверх, кабінет 52.

 

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни. Читать далее