ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «УкрНДІпластмаш»

 Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 09.08.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 20000000 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 20000000 штук.