ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 24.10.2018 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів 24.10.2018 року
Приватного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдницький i
конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки
пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш» (код за ЄДРПОУ 04637697)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії
Петрика Євгена Олексійовича, члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни.

Підсумки голосування:
«ЗА» — 20 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.

Прийняте рішення:
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії
Петрика Євгена Олексійовича, члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження передавального акту.

Проект рішення:
Затвердити передавальний акт Товариства станом на 24 жовтня 2018 року.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 20 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити передавальний акт Товариства станом на 24 жовтня 2018 року.