ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
  2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
  3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
  5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Позачерговими загальними зборами акціонерів 15.08.2018 р. у зв’язку із припиненням Приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» прийнято рішення припинити повноваження тимчасово виконуючого обов’язків Голови Правління Мостовенко Світлани Олександрівни. Розмір пакета акцій — 0%. Перебувала на посаді тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління з 02 липня 2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 15.08.2018 р. у зв’язку із припиненням Приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» прийнято рішення припинити повноваження члена Правління Василенко Людмили Олександрівни. Розмір пакета акцій — 0%. Перебувала на посаді члена Правління з 04 вересня 2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 15.08.2018 р. у зв’язку із припиненням Приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» прийнято рішення обрати на посаду голови комісії з припинення Мостовенко Світлану Олександрівну. Розмір пакета акцій — 0%. Строк, на який обрано, — до завершення процедури перетворення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років, — перший заступник Голови Правління, бухгалтер.

Позачерговими загальними зборами акціонерів 15.08.2018 р. у зв’язку із припиненням Приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» прийнято рішення обрати на посаду члена комісії з припинення Василенко Людмилу Олександрівну. Розмір пакета акцій — 0%. Строк, на який обрано, —  до завершення процедури перетворення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років, — бухгалтер.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Голова комісії з припинення Мостовенко С.О. 16.08.2018