ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2017 року
Публiчного акцiонерного товариства «Український науково-дослiдницький i
конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки
пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»

(код за ЄДРПОУ 04637697)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії.
Проект рішення 1:
Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Шаук Ольги Іванівни, Мехеда
Євгена Петровича.
Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів
акціонерів Товариства.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 2 705 689 голосів, що становить 13,76036% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 16 956 353 голоси, що становить 86,23514% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 248 голосів, що становить 0,00126% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Проект рішення 2:
Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Корнеєвої Таміли Анастасівни,
Мехеда Євгена Петровича.
Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів
акціонерів Товариства.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Корнеєвої Таміли Анастасівни,
Мехеда Євгена Петровича.
Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів
акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства
про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних
загальних зборах.
Проект рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради від 27.02.2017 року про затвердження порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Схвалити рішення Наглядової ради від 27.02.2017 року про затвердження порядку та способу
засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання секретаря загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати секретарем загальних зборів Горобченко Ірину Анатоліївну.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Обрати секретарем загальних зборів Горобченко Ірину Анатоліївну.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та
прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2016 року.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2016 року.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії
Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами 2016 року.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової
звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку
Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 2223000 грн. розподілити
наступним чином:
— на ремонт та оновлення основних фондів – 2200000 грн.;
— на матеріальну допомогу – 23000 гривень.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 2223000 грн. розподілити
наступним чином:
— на ремонт та оновлення основних фондів – 2200000 грн.;
— на матеріальну допомогу – 23000 гривень.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.
Проект рішення:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.
Проект рішення:
Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Український
науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для
переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» на «Приватне акціонерне
товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин
і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш»,
скорочене найменування — з «ПАТ «УкрНДІпластмаш» на «ПрАТ «УкрНДІпластмаш».
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Український
науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для
переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» на «Приватне акціонерне
товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин
і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш»,
скорочене найменування — з «ПАТ «УкрНДІпластмаш» на «ПрАТ «УкрНДІпластмаш».

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту
Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича підписати Статут в
новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича
забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Уповноважити Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича підписати Статут в
новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича
забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом
затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову
раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову
раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу
Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ввєденського Євгенія
Олексійовича, Яковенка Юрія Борисовича, Коваленка Георгія Георгійовича.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ввєденського Євгенія
Олексійовича, Яковенка Юрія Борисовича, Коваленка Георгія Георгійовича.

14. З ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Підсумки кумулятивного голосування:
1. Коваленко Георгій Георгійович, акціонер — 19 662 290 голосів для кумулятивного голосування.
2. Ввєденський Євгеній Олексійович, акціонер — 19 662 290 голосів для кумулятивного
голосування.
3. Яковенко Юрій Борисович, акціонер — 19 662 290 голосів для кумулятивного голосування.
Не брали участь у голосуванні — 1 914 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів для кумулятивного голосування.
Прийняте рішення:
До складу наглядової ради обрані:
1. Коваленко Георгій Георгійович, акціонер.
2. Ввєденський Євгеній Олексійович, акціонер.
3. Яковенко Юрій Борисович, акціонер.
15. З ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів
Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів,
що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній
основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Обрати Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича особою, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Підсумки голосування:
«ЗА» — 19 662 290 голосів, що становить 99,99676% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні — 638 голосів, що становить 0,00324% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній
основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Обрати Голову Правління Товариства Курмана Олексія Станіславовича особою, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.