ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «УкрНДІпластмаш»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «УкрНДІпластмаш»

 

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 18.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 20000000 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 20000000 штук.