ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
  2. Код за ЄДРПОУ: 04637697
  3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
  4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
  5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ukrniiplastmash.com
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 02.07.2018 р. прийнято рішення призначити на час перебування

Голови Правління ПрАТ «УкрНДІпластмаш» Коваленко Катерини Георгіївни у відпустці по вагітності та пологам тимчасово виконуючим обов’язків Голови Правління першого заступника Голови Правління — Мостовенко Світлану Олександрівну. Строк, на який призначено, —  з 02 липня 2018 року по 30 жовтня 2018 року включно. Підстава такого рішення — лист непрацездастності Коваленко К.Г. по вагітності та пологах. Акціями Товариства не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала призначена особа протягом останніх п’яти років, — перший заступник Голови Правління, бухгалтер.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Т.в.о.Голови Правління Мостовенко С.О. 03.07.2018