ПРОЕКТЫ | РЕШЕНИЯ | ИНЖИНИРИНГ

+380 44 456 2008

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Український науково-дослiдницький i конструкторський iнститут по розробцi машин i устаткування для переробки пластичних мас, гуми i штучної шкiри» «УкрНДIпластмаш»
2. Код за ЄДРПОУ: 04637697


3. Місцезнаходження: 03113 м. Київ, вул. Iвана Шевцова, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 456-20-08, (044) 456-44-29
5. Електронна поштова адреса: info@ukrniiplastmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrniiplastmash.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення
У зв’язку із закінченням 08.06.2018 р. терміну дії повноважень посадової особи, як Голови правління, Наглядовою радою Товариства 06.06.2018 р. прийнято рішення продовжити повноваження Голови правління Коваленко Катерини Георгіївни по 30.06.2019 р. (включно). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №118-18 від 06.06.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління, приватний підприємець.
У зв’язку із закінченням 07.06.2018 р. терміну дії повноважень посадової особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 06.06.2018 р. прийнято рішення продовжити повноваження Члена правління Василенко Людмили Олександрiвни по 30.06.2019 р. (включно). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №118-18 від 06.06.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер.
У зв’язку із закінченням 06.09.2018 р. терміну дії повноважень посадової особи, як Першого заступника Голови правлiння, Наглядовою радою Товариства 06.06.2018 р. прийнято рішення продовжити повноваження Першого заступника Голови правлiння Мостовенко Свiтлани Олександрiвни по 30.06.2019 р. (включно). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради №118-18 від 06.06.2018 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління Коваленко К.Г.                                       06.06.2018